Боравак

Боравак за ученике првог и другог разреда, успешно се организује и ради у ОШ “Свети Сава” од 2010. године. Обезбеђене су и прилагођене две учионице за ту намену. Настава се организује у преподневним сатима, израда домаћих задатака и слободне активности у поподневним часовима. Радно време боравка је од 7 часова када се примају ученици, до 16 сати када ученици завршавају све предвиђене активности и родитељи их преузимају. У оквиру боравка, деца имају доручак, ужину, ручак и још једну ужину. Исхрана се спрема у школској кухињи која у потпуности испуњава хигијенске и опште стандарде за ту намену. Оброци су калоријски прилагођени потребама деце у развоју, разноврсни су и обухватају све потребне групе намирница неопходних за здраву и балансирану исхрану. Оброци се служе у посебној трепезарији која ради само у оквиру дневног боравка.
Основна сврха дневног боравка је помоћ запосленим родитељима кроз осмишљен и испланиран рад са децом у циљу формирања радних навика, одговорности и самосталности у школи и код куће. Са ученицима се ради на изграђивању позитивног става према школи, прихватању разлика у оквиру вршњачке групе и шире, изградњи позитивног и активног става у односу на окружење.

У дневном боравку раде три високо стручна учитеља, одељенске старешине по једног одељења првог и другог разреда.

 

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a