Дечја недеља

1.10.2018.-5.10.2018.

         

Дечија недеља је ове године прилика да се скрене пажња најшире јавности на проблем насиља над децом, а сви одговорни актери позову на чврсто и умрежено деловање у циљу нулте толеранције према насиљу и заштите сваког детета у нашем друштву. У том светлу, овогодишња Дечија недеља се одржава под слоганом: МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без насиља . Дечија недеља се сваког октобра реализује у циљу побољшања положаја детета у Србији. Ова национална манифестација представља успешан модел сарадње државе, различитих цивилних и струковних организација, и повезивања свих важних актера у заштити дечјих права. Дечију недељу препознају све релевантне институције образовања, социјалне и здравствене заштите, културе, па се њена улога из године у годину унапређује, а избор најактуелнијих тема од важности за положај детета у нашем друштву доприности томе да се њени резултати препознају на националном нивоу.

Програмске активности Дечије недеље, њени циљеви и теме, заснивају се на релевантним међународним и националним документима и прописима, као и задацима у процесу придруживања Европској унији, а реализују се на републичком и локалном нивоу, уз пуно учешће деце и младих. Основни документ за планирање и реализацију активности у току Дечије недеље је Конвенција о правима детета Уједињених нација (УН), усвојена 1989, а ступила на снагу 1990. године. Генерална скупштине УН 2002. године, усвојила је и завршни документ „Свет по мери деце“, који је као кључна веза са Миленијумским циљевима развоја УН, дао јасне смернице за признавање, заштиту и промовисање права детета, као и развој услова за за њихово остваривање и заштиту Дечија недеља је због тога најбоља прилика да се скрене пажња на све механизме превенције и заштите од насиља, да се о овој теми говори, да се покрену конкретне активности, и уз примерено учешће деце у решавању овог проблема, пружи допринос даљем развоју толерантног, мултикултуралног и друштва још одговорнијег према сваком појединцу и сопственој будућности. Програм активности за време трајања Дечије недеље у 2018. години Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања реализује у сарадњи са организацијом Пријатељи деце Србије и мрежом организација Пријатеља деце на територији целе Републике, уз подршку других удружења грађана, васпитно-образовних и културних институција, угледних појединаца , итд.Као и до сада Дечија недеља се традиционално обележава и у нашој школи.

       
                 
     

1. ДАН

ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

Јавна и медијска промоција Дечије недеље

Првог дана Ученички парламент уз помоћ ученика седмог и осмог разреда , уз музику у холу-направио је пано са илустрацијом дечијих права .. Помоћ су добили од наст авница Ирене Делић и Даниеле Николић .

       
                                                   
                             
                                             
                                                   
         
     

2. ДАН

Ученици су у холу школе делили лепе поруке уз музику,направили штанд где су делили загрљаје и бомбоне. Помоћ су добили од наст a вница Ирене Делић и Даниеле Николић .

     
                     
                 
                         
     
   

Нешто касније одржан је и турнир,одбојка и фудбал.Учествовали су ученици од петог до осмог разреда.Турнир су организовали наставници физичког васпитања Ненад Грубор и Александар Дедеић .

     
                         
       
   

3.ДАН

Ученици од петог до осмог разреда су радили на уређењу своје околине кроз фарбање школске ограде уз помоћ наставника ликовног,Ђорђа Алемпијевића.

     
               
     
   

4.ДАН

Координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, заменаривања и злостављања, одржала је са ученицима Форум театар на тему вршњачког насиља, са посебним освртом на емоционално и псхичко насиље. Пет ученика осмог разреда, Матија Красојевић, Јована Перовицћ, Сташа Михајловић, Сара Николић и Николина Ђорђевић извели су сценски приказ веома честе ситуације у школи, а чија је тема психичко насиље. По одржаном сценском приказу, ученици су подељени у групе учествовали у дебати како бисмо дошли до конструктивног решења приказане ситуације ( опис ситуације, анализа поступака свих актера, шта је требло у датој ситуацији предузети, коме се обратити и слично).

     
                             
 
                                                 
                           
 

5.ДАН

Ученициосмог разреда учествовали су у реализацији две радионице S chool Bullying и Walls and Brigdes са наставницом енглеског језика Јеленом Јевтовић, координатором Тима за заштиту од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања. Говорили смо о томе шта је пожељно, а шта непожељно у комуникацији и који то облици комуникације и понашања стварају међу нама мостове, а који зидове. На крају су ученици то приказали и кроз цртеже.