НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

- Обавештење о распусту за ученике основних и средњих школа

 

- Развијамо међупредметну компетенцију- Одговоран однос према здрављу

 

-Тематски дан Шумарице "21.октобар"

 

- Понуда за осигурање ученика од последица несрећног случаја за школску 2021/2022.год.

 

- Информација за уговарача осигурања/осигураника