Школа у Грбицама

     
         
 

У оквиру Дечје недеље,у периоду од 01.10-07.10.2018.изведене су активности:

Дечји маскенбал, Дечји шкраб, Права и обавезе ученика, "Шиз-фриз"

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20