Интегративни дан "СРЕДЊИ ВЕК"              

Пројекат "Средњовековни национални хероји" покренут је на еTwinning-у крајем августа 2016 . Основна школа ,, Свети Сава" је 31.3.2017.год. организовала интегративни дан са темом Средњи век.

 

Интегративна настава је један од иновативних модела којим се врши међусобно повезивање наставних садржаја из више наставних предмета. Овај модел наставе пружа већу динамичност и интердисциплинарни приступ одређеној проблематици и ако се примењује умерено у току наставне године доноси квалитетне помаке у наставном процесу. Shoemaker ставља у контекст више тема да би креирала дефиницију интегративне наставе, па каже: „Интегративно образовање једном линијом пресеца више предмета повезујући различите аспекте курикулума у смислену целину да би се фокусирало на једну ширу тему из различитих наставних области“. Интегративни приступ учењу наглашава интелектуални, друштвени, емоционални и естетски развој, подржава целовит развој ученика, не усредсређује се на издвојене, углавном когнитивне аспекте (Буљубашић-Кузмановић, 2007: 148).

Наставници, применом интегративне наставе, ученике припремају за целоживотно учење и чине школу интересантнијом и животнијом. Интегративна настава развија начине учења и усвајања знања који на менталном нивоу успостављају међусобне везе које ученике подстичу на тражење нових решења. Можемо издвојити четири кључна елемента интегративног образовања:

  • Наставни процес осмишљава и реализује више предметних наставника
  • Ученици истовремено проучавају различите предмете
  • Занимљиве наставне и ваннаставне пројектене активности у којима тим предметних наставника комбинује истраживање и проучавање садржаја
  • Интегративни наставни садржаји захтевају реализацију путем двочаса или целог наставног дана.
 
       
 

Радионица 1:

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК,РУСКИ ЈЕЗИК И ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

На часу енглеског,руског и француског језика ученици су се упознали са најзначајнијим владарима,најистакнутијим књижевницима и личностима средњовековне Енглеске,Русије и Француске.Имали су прилику да чују како се говорило у Енглеској у средњем веку читајући одломке Чосерових "Кентерерберијских прича".Ученици су били подељени у 3 групе-Енглези,Руси и Французи.О свему наведеном израдили су фантастичне постере које су изложили у холу Школе и преуентовали једни другима .

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
           

Радионица 2:

МАТЕМАТИКА,ФИЗИКА и СРПСКИ ЈЕЗИК

Час математике,физике и српског језика одржан је са ученицима VII и VIII разреда .Ученици су по групама радили задатке из области бројева,мерења и обраде података.

 
1 2 3 4 5  

Радионица 3:

БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА

1 2 3 4 5 6 7
 

Радионица 4:

ИСТОРИЈА И СРПСКИ ЈЕЗИК

     
1 2
 

Радионица 5:

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ГЕОГРАФИЈА

1 2 3 4 5 6
 
   

Радионица 6:

МУЗИЧКА КУЛТУРА И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

       
На самом крају Интегративног дана сви ученици школе "Свети Сава" са предметним наставницима отишли су у фискултурну салу где су на 6.радионици изведеne спортске игре из средњег века и средњовековини плесови.        
 
                   
                         
Medieval Dance - Danze Medievali di Todi        
1 2 3 4 5 7 8 11
 
   
                         
Средњовековне борбе                
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
       
Bailes medievales en las Capitulaciones de Santa Fe
1 2 5 6 7 8 12 14 18 19 21 22
 
Средњовековне борбе                
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
Branle des Chevaux
1 2 3 4 5 7 8 10
 
Saltarello. Medieval dance. Lithuanian dancers        
1 2 3 4 5 6 7