Угледан час физике

         

“Звук , звучна резонанција” 25.9.2019.г. одељење 8/1 часу присуствовали : Директор, педагог, психолог, Слађана Толић, Славица Ђоровић.

Ученици су уз помоћ експеримента другарима објаснили настанак звука, карактеристике звука и звучне резонанције.