Извештај са реализованог предавања на тему борбе против трговине људима

       
 

Дана 24.11.2022. године у одељењима четвртог разреда представница Црвеног крста Маринковић Марија је одржала два узастопна предавања у циљу информисања ученика о путевима којим могу постати жртве процеса трговине људима. Предавања су одржана у одељењима 4/1 којим руководи Сузана Павловић,у одељењу 4/2 којим руководи Мирослава Глишовић и одељењу 4/3 којим руководи Слободанка Мирковић.

         
                       
                 
                       
   

У оквиру предавања ученици су добили флајер Један, два, три...Чувај се ти кроз чије илустррације су ученици сазнали које су ситуације у којима се могу наћи, као и начини да се заштите и избегну непријатности и последице које те ситуације могу изазвати. На крају предавања присутни су добили бојанке са мотивима из данашњег предавања које су по својој жељи обојили.

       
                       
                     
                       
   

У завршном делу предавања волонтерка Црвеног крста се заједно са ученицима осврнула на све битне информације које је неопходно да поседују ученици њиховог узраста.

     
                     
         
   

Психолог

Невена Степановић