Трговина људима

„Како препознати и реаговати“

 
 

Образовно-васпитни систем је препознао своју улогу, значај и потенцијал за рад на превенцији и подизању свести о важности различитих активности које помажу подизање свести о трговини људима и могућностима за заштиту деце и младих од трговине људима. У циљу стицања знања из ове области и разумевање улоге и одговорности волонтери Црвеног крста су 14.03.2023. године у просторијама школе реализовали предавање за ученике седмог и осмог разреда на тему „Како препознати и реаговати“. На почетку предавања ученици су упознати са појмом трговина људима који представља облик модерног ропства и злоупотребу људског бића и повреду његових основних људских права ради стицања материјалне користи.

Ученици су сазнали да је реч о глобалном феномену који на различите начине погађа цео свет и издваја се по тежини последица које оставља на појединца и друштво у целини. Трговина људима се сврстава међу три најпрофитабилније криминалне активности уз трговину дрогом и оружјем. Такође, сазнали су и да трговац људима може бити свако ко је спреман да искористи тежак положај особе и увуче је у ланац искоришћавања ради сопствене користи, као и да то може бити мушкарац, жена, нови познаник који улива поверење, љубазна комшиница....

Посебно је наглашено да друштвене мреже попут Инстаграма, Фејсбука представљају велику опасност за трговину децом и врбовања младих. Ученици су упознати и са фазама трговине људима: фаза порекла (регрутовање или врбовање жртава у месту где жртва живи), фаза транзита (превожење, пребацивање, скривање), фаза дестинације где се одвија експлоатација и фаза елиминације (престанак експлоатације). До престанка експлоатације долази када жртве остану без одређених „квалитета“ неопходних за експлоатацију или услед спасавања жртве (бекством, откупом, пуштањем на слободу најчешће да се не би разоткрили полицији).

Представници Црвеног крста су присутним ученицима поделили брошуре „Контакт са жртвом трговине људима-како препознати и реаговати“ путем којих могу да стекну шира знања о индикаторима који указују на могућност да се ради о трговини децом, особама које су „трафиковане“ за потребе принудног служења по кућама, које су „трафиковане“ зарад сексуалног искоришћавања , радног искоришћавања (рад у следећим областима: пољопривреда, грађевина, забава, пружање услуга и производни погони), као и зарад принуде на просјачење или зарад вршења ситних криминалних дела. Ученици су активно учествовали у раду, износили своја запажања, дискутовали, одговарали на постављена питања, радили тест у уводном делу предавања, погледали трејлер за филм „Две сестре“ али и добили савет да погледају филм „Том Сојер“ који је више прилагођен њиховом узрасту.

 

Марија Николић, педагог школе

 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8