Реализација програма „ Шта знаш о пубертетету“

Захваљујући нормализацији епидемиолошке ситуације, настављена је традиција реализације програма који су од великог значаја за раст и развој ученика. Прво у низу предавања која ће бити реализована је и предавање одржано 11.3.2022. године , намењен ученицама шестог разреда.

Програм је инициран и развијен од стране Procter&Gamble компаније, и реализује се уз одобрење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и Завода за унапређивање васпитања и образовања.

Предавање је трајало један школски час, а циљ предавања је едукација девојчица о психофизичким променама које настају током пубертета. Родитељи ученица су претходно добили образац за давање сагласности, на коме је детаљно објашњена сврха предвања.

 

Неке од тема које су биле обухваћене предавањем су- Како наступа пубертет, емоционалне промене које наступају у пубертету, физичке промнене које наступају у пубертету, хигијена и здрав начин живота и сл. Ученице су током предвања имале прилику да поставе питања и сазнају све што их је интересовало, а везано за тему.

Наставићемо са активностима ове врсте пошто је и ово предавање показало да јје интересовање ученица велико, као и жеља за разјашњавањем неких непознатих ствари.

Невена Степановић, психолог