Јавне набавке

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама ('' Службени гласник РС '' бр. 124/2012) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице Основне школе "Свети Сава" Крагујевац.
На интернет страници школе ће се објављивати све информације у поступцима јавних набавки (измене и допуне конкурсне документације, додатне информације и појашњења у вези припреме понуда и сл.).

Понуђачи који преузму конкурсну документацију са званичне интернет странице Основне школе "Свети Сава" Крагујевац, имају могућност да, писаним путем слањем потврде о преузимању конкурсне документације на факс бр. 034-370-112 обавесте наручиоца о својој заинтересованости за учешће у поступку јавне набавке.
На тај начин ће ући у евиденцију наручиоца као потенцијални понуђачи, а наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља у писаној форми све учињене измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације.

2021.год.

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА у основној школи „ Свети Сава “ Kрагујевац

План јавних набавки
План јавних набавки за 2021.год.
Услуга Интернета
Одлука о додели уговора -за услугу Интернета
2020.год.
Услуга осигурања имовине
Одлука о додели уговора-Услуга осигурања имовине
Намирнице за припремање хране
Позив за подношење понуда ЈН мале вредности
Конкурсна документација

План јавних набавки

План јавних набавки за 2020.год.
Гориво
Одлука о додели уговора за набавку горива
Књиге
Обавештење о закљученом уговору-Штампане књиге
Електрична енергија
Обавештење о закљученом уговору електрична енергија
Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера
Одлука о додели уговора за сервисирање рачунара и рециклажу тонера
Обавештење о закљученом уговору за сервисирање штампача и рециклажи тонера
Канцеларијски материјал
Обавештење о закљученом уговору-папир,папирна галантерија и др.ситан канцеларијски материјал
Обавештење о закљученом уговору-канцеларијски материјал друга партија
План набавке за 2020.год.