Развијамо међупредметну компетенцију- Одговоран однос према здрављу

- Извештај са реализованог часа у одељењу 1/3 (наставни предмет “Свет око нас“,
назив наставне јединице „Чувамо здравље“, наставник разредне наставе Слађана Цветић Милић)

 

- Извештај са реализованог часа у одељењу 3/1 (наставни предмет „Природа и
друштво“, назив наставне јединице “Заразне болести“-наставник разредне наставе Сузана Павловић)

 

 

- Извештај о реализованом часу у одељењу 4/1 „Одговоран однос према здрављу“ Наставник разредне наставе: Јована Миливојевић

 

- ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ ЧАСУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ ОШ“СВЕТИ САВА“, КРАГУЈЕВАЦ У ПОСКУРИЦАМА

 
 
   
 

Филмови

https://www.unodc.org/unodc/rs/listen-first/Serbian/videos.html

UNODC  је покренуо глобалну иницијативу  Пажљиво слушајте   (Listen First)   са циљем повећања подршке превенцији употребе дрога кроз улагање у добробит деце, а уз подршку Светске здравствене организације  (WHO),  Француске међуминистарске мисије за борбу против дрога и зависних понашања  (MILDECA)  и Министарства здравља и социјалних питања Шведске. Материјал промовише Канцеларија Уједињених нација за борбу против дрога а путем подршке МПНТР и ЗУОВ који су прегледали материјал. Кратки филмови су намењени  запосленима у образовању, родитељима, старатељима, односно свима онима који раде са децом  и  учествују у њиховом  ва спитању и образовању , имају за циљ да подсете родитеље и све друге одрасле на значај пружања подршке деци у моменту када им је та врста пажње најпотребнија. Сваки прилог, од оног који се односи на приврженост   до оног који је назван  Наука о занимацијама  подржава тезу о важности неговања чврстих веза унутар заједнице, како би деца у овим изазовним временима имала сигурну базу и основу за здраво одрастање.