Пројекат „Здрави стилови живота“

     

У нашој школи је током децембра реализован пројекат Здрави стилови живота, уоквиру којег су
реализоване активности са семинара „Школе за 21. век – настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“. Пројекат је реализовало осморонаставника и био је укључен 101 ученик.

 

Пројекат је реализован кроз следеће фазе:

Радионице о здравој храни
У четвртак 5.12.2019. године за ученике 5. и 6. разреда у трајању од 90 минута одржана је радионица “Здрава храна”.
Радионица је имала за циљ анализу и процену навика ученика везаних за исхрану и
ученичко критичко процењивање брзе хране применом технике “дрво проблема”.
На почетку су ученици упознати са темом радионице и начином рада. У првом делу су
ученици урадили Анкету у којој су одговарали, анонимно, о својим навикама у
исхрани. Након анкете, вођена је дискусија о њиховим начинима исхране, шта највише а шта најмање воле да једу.
Након анкете наставница је приказала припремљену презентацију о значају исхране за раст, развој и здравље људског организма, о пирамиди правилне исхране и
последицама по здравље услед неправилне исхране.Ученици су подељени у групе креирали “дрво проблема” на тему Брза храна.
Након завршених радова, свака група је презентовала своје “дрво проблема” и кроз дискусију су заједнички сагледани узроци конзумирања брзе хране и последице које она може да изазове.
На крају су ученице 8. разреда припремиле “воћне тањире” за све учеснике радионице,које су ученици са задовољством испразнили.

       
 
   

Тањири здраве хране
На основу знања усвојених на прве две радионице ученици су креирали тањире здравих оброка користећи различите материјале (картон, пластелин, исечци из новина)

     
                 
   
 

Радионице о значају физичке активности уз коришћење микро бита
Ученици 6. разреда су на часу информатике и рачунарства креирали програм за бројања
корака коришћењем MakeCode платформе. Проверили су функционалност програма у
симулатору, снимили програм, повезали микробит са рачунаром и пренели код на
микробит уређај.
На часу физичког и здравственог васпитања ученици су упознати са добробитима
бављења физичком активношћу, дискутовали су о активностима којим је потребно да
се баве како би били у форми и водили здрав живот, затим су бележили број пређених
корака у минути за различите активности (трчање, прескакање вијаче и плесање уз денс музику), на основу тога прорачунавали су утрошене калорије, израчунавали индекс телесне масе и све то бележили у унапред припремљене табеле.
На крају су ученици дискутовали о здравим и нездравим стиловима живота и израдили постере о истим.

       

Књига рецепата
Ученици су најпре анализирали проблем гојазности методом „дрво проблема“,дискутујући о узроцима и последицама гојазности, дајући конструктивне предлоге за решење овог проблема и на основу претходних активности направили су књигу рецепата здраве хране у папирној и електронској форми.
Документовање свих фаза пројекта од стране новинарске и фото-секције.

Чланови новинарске и фото-секције су пропратили читав пројекат, фотографисали и сачинили извештај за сајт школe.
Резултати пројекта:

Пројекат је заснован на веома значајном проблему, има јасне циљеве и мерљиве резултате.Укључује прилику да ученици вежбају критичко мишљење, решавање проблема и коришћење микробитова. Повезан је са стварним животним контекстом
Од ученика је захтевано да демонстрирају оно што су научили кроз стварање различитих продуката . Ученици су користили доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата.
Све активности у оквиру пројекта биће приказане наставницима на Наставничком већу,
стручним већима као и на јавном часу.