Ритам радног дана школе - динамика током школске године

Школа је отворена од 6-22 сата сваког радног дана, суботом од 8-20 часова и недељом од 14-20 часова.

                   
     
Дневни режим рада за млађе ученике
   
                   
   
прва смена
 
од
до
1.
8,00
8,45
2.
8,50
9,35
3.
9,55
10,40
4.
10,45
11,30
5.
11,35
12,20
6.
12,25
13,10
 
друга смена
од
до
1.
13,30
14,15
2.
14,20
15,05
3.
15,25
16,10
4.
16,15
17,00
5.
17,05
17,50
6.
17,55
18,40
   
   
Дневни режим рада за старије ученике
       
друга смена
 
од
до
1.
13,30
14,15
2.
14,20
15,05
3.
15,25
16,10
4.
16,15
17,00
5.
17,05
17,50
6.
17,55
18,40
7.
18,45
19,30
     
прва смена
 
од
до
1.
7,30
8,15
2.
8,20
9,05
3.
9,25
10,10
4.
10,15
11,00
5.
11,05
11,50
6.
11,55
12,40
7.
12,45
13,30