Школа ради на подручју месних заједница Аеродром, Угљешница,Виногради, Поскурице, Шљивовац и Доње Грбице. У насељима која су орјентисана према Школи присутна је велика миграција становништва, досељавање и одсељавање читавих породица, тако да се у току школске године број ђака у Школи непрестано мења.Васпитно образовни рад у Школи одвија се у три објекта, у матичној Школи у насељу Виногради и издвојеним одељењима у Доњим Грбицама и Поскурицама. Од школске 2006-2007 у издвојеним одељењима у Доњим Грбицама и Поскурицама организује се настава по предшколском програму.

Осим у класичним учионицама, настава се одвија и у посебно опремљеним кабинетима за биологију, музичку културу, техничко и информатичко образовање и савремено опремљеној мултимедијалној учионици. Школа поседује најсавременију фискултурну салу у граду. Такође располаже и сређеним боравком за ученике првог и другог разреда.

Настава у Школи стручно је заступљена са 27 професора у предметној настави и 17 професора разредне наставе у разредној настави. У Школи раде и стручно педагошке службе коју чине педагог, библиотекар, секретар, економиста-рачуновођа и благајник. У школској кухињи раде две раднице на припремању хране за ученике у боравку. О одржавању школских зграда брину се домар, ноћни чувар.

У матичној школи настава се одржава у 23 одељења од првог до осмог разреда а у подручним одељењима са четири комбинована разреда. У матичној школи настава се одвија у две смене, у једној су млађи разреди а у другој старији разреди. У школи се изучавају следећи страни језици: енглески од првог до осмог разреда, руски и француски као обавезни изборни језици.