Школа у Поскурицама

       
             
         
             
               
     

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Основна школа „Свети Сава“у Поскурицама основана је 23. септембра давне 1904.године.Осмогодишња је била 23 године, након тога постаје четвороразредна што је и данас. Школу похађају ученици из Поскурица и Шљивовца.
Уз помоћ италијанске организације„Не бомбе већ карамеле“ школске 2013/ 2014. у Поскурицама је потпуно реконструисана унутрашњост четвороразредне школе,која представља подручно одељење Основне школе „Свети Сава“. Италијанска организација уложила је у ове сврхе 12 000 евра,град је опремио етно учионицу док школа ради на пројектима за увођење грејања. У склопу школе је осам просторија. Од тога су три учионице,две су намењене држању наставе а трећа је опремљена средствима потребним за реализацију програма за децу предшколског узраста.Школу чине и етно учионица,канцеларија,сала за одржавање наставе физичког васпитања,остава,тоалети. Цела површина школе прекривена је ламинатом,све учионоце опремљене су белим таблама.Ученици на располагању имају рачунар,цд плејер,а у сали за физичко васпитање струњаче,козлиће,сто за стони тенис и многе друге реквизите потребне за извођење наставе.Етно учионица,или школски музеј како је многи називају,богата је предметима и списима који сведоче о нашој прошлости. Ученици,помоћу свега што имају на располагању,лакше усвајају садржаје из природе и друштва,који говоре о животу људи у прошлости.У склопу ње је и библиотека која је у потпуности опремљена литературом која се користи у настави,али исто тако и књигама које нису предвиђене за обраду,наставним планом и програмом.Приликом реконструисања школе урађен је мокри чвор,тако да је школа опремљена тоалетима од којих је један намењен ученицима а један наставном особљу школе. Школа је окружена листопадним и четинарским дрвећем.Укупна површина дворишта износи 392 m2,тако да га радо користимо приликом извођења наставе физичког васпитања. У току пролећних месеци организују се посете ученика матичне школе у циљу држања амбијенталне наставе, дружења ученика и наставника и размене искустава. У тим приликама се не зна, да ли више уживају домаћини,ученици школе у Поскурицама,или гости. Школска слава је догађај који се организује сваке године . Њему присуствује велики број мештана околних места,међу којима су и они који су давно завршили ову школу.Школској приредби се не радују ништа мање малишани, међу којима су често будући предшколци и прваци. И ове школске године као и претходне , врши се упис предшколаца и првака. Евидентиран је већи број пријављене деце него у претходном периоду.Школа је и више него добро опремљена средствима потребним за рад,тако да се настава као и до сада несметано обавља.