Угледан час биологије „Фабрика ћелија“

Час је одржан у одељењу 8/1, 27.09.2022. године. Часу је присуствовала наставница биологије Маја Минић. Исти час је одржан у одељењима 8/2 (26.09.) и 8/3 (30.09.). Циљ часа је био да се ученици оспособе да примене стечена знања о ћелијској организацији приликом аналогнoг поређења и повезивања са свакодневним животним ситуацијама. Ученици су у групама направили моделе биљне и животињске ћелије, моделе појединих органела и моделе молекула ДНК. На часу су групе представиле своје моделе и описали процесе који се одвијају у ћелији – органелама. После представљања модела ученици подељени у групе су добили задатак да пореде послове у замишљеној фабрици са улогама органанела у ћелији. На крају су групе на слици „Фабрика Ћелија“ повезивали приказане производне процесе у фабрици са деловима ћелије у којима се ти процеси одвијају. Ученици су били заинтересовани за рад и били су веома успешни у решавању постављених задатака.

мр Ана Ђокић Остојић, наставница биологије

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13