Јавни час: Бука је брука

     

У среду, 14. децембра, у амфитеатру Основне школе ,,Станислав Сремчевић“ одржан је јавни час под називом ,,Бука је брука“. Овај јавни час представљао је презентацију спроведеног пројекта са ученицима осмог разреда на тему јачине звука, односно буке.

Пројекат је паралелно реализован у четири крагујевачке школе:

ОШ ,,Станислав Сремчевић“,

ОШ ,,Живадинка Дивац“,

ОШ ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“,

ОШ ,,Свети Сава“.

Наставнице физике у овим школама, Светлана Мијаиловић (ОШ ,,Станислав Сремчевић“ и ОШ ,,Живадинка Дивац“), Наташа Милинковић (ОШ ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“) и Соња Савовић (ОШ ,,Свети Сава“) овај пројекат спровеле су у својим школама, затим као примере добре праксе укрстиле ученичке резултате и објединиле их у заједнички пројекат.

Ученици су резултате пројекта представљали пред пуним амфитеатром, у две фазе. Прво су теоријски увели публику у основне податке о томе шта је звук, на који начин чујемо и шта се подразумева под буком, а затим су са публиком поделили свој истраживачки рад са терена, приказан у графиконима. Ученици су, заправо, мерили нивое буке на различитим локацијама у четири крагујевачка насеља, у јутарњим и поподневним сатима: у школи, на прометним улицама, бензинским пумпама, на мостовима или у приградским насељима. Затим су упоредили резултате мерења и извели закључке о томе у које време и на којим местима је ниво буке виши. Учесници су госте информисали и о томе како бука утиче на квалитет живота људи у обављању свакодневних активности, али и о дуготрајним последицама по здравље.

Пројекат је реализован у корелацији и међупредметној сарадњи. Укључени су елементи биологије, музичке културе, енглеског језика и српског језика, док је информатичка подршка била пресудна за обједињавање резултата и презентацију пројекта.

Јавни час био је образовног и информативног карактера, истовремено и врло делотворан и конструктиван. Подстакао је учеснике и публику да изнесу различите предлоге у вези са тим како бисмо могли умањити штетност буке по здравље људи. Било је и веома инспиративно и охрабрујуће увидети како уз визију, иницијативу и усмеравање ментора, можемо подстаћи и мотивисати ученике за успешно учествовање у озбиљним пројектима. Овај пројекат је и пример добре праксе како међусобна сарадња и подршка међу наставницима различитих школа може бити корисна и плодоносна.

   
       
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20