-лабораторијска вежба-

Одређивање густинe чврстих тела правилног и неправилног облика

 

18.4,2022. ученици шестог раѕреда одржали су експериментални час из физике " Одређивање густинe чврстих тела правилног и неправилног облика ".

Циљ час је био да сваки ученик:

зна шта је густина тела, ознаку, формулу и јединице за густину, уме да претвара густину из килограма по метру кубном у граме по центиметру кубном, зна како се одређује густина чврстих тела правилног облика, мерењем масе тела и димензије тела.,зна како се одређује густина чврстих тела неправилног облика и густина течност, зна да је густима воде 1000 kg/m3, да је уље ређе од воде, а гвожђе гушће, да су најгушћи материјали злато, платина и иридијум.

       
           
 
278109401_515509156795348_448429189380689295_n 278118538_1031689467705031_8465325471997144896_n 278470882_3835683646572559_6074502789731232267_n 278484215_2263900617081766_6137522565269395473_n 278485737_355117929982393_5587977027880235606_n 278488751_350972636857732_4836146516849547358_n 278494081_1130724594374273_2785814175236678697_n 278496089_542700557192658_7895286517572044220_n 278531717_5130822646975790_9045348835456016641_n 278596027_1436103660136291_6608256150887277739_n 278700618_4968119719909104_8839054473386380430_n 278703100_3229890183909498_4704515518388279139_n 278737644_382737516905331_5169090049711344787_n 278780460_1319140061901769_8429715712982553950_n 278789942_947746465887261_3156535119237509203_n 278881536_684975095923953_7174800344887410239_n