Ко је направио „ршум“ у дечјој књижевности?

Љубивоје Ршумовић!

Књижевност за децу има вишеструку улогу како у свеукупном тако и у образовном развоју дечјих личности. Бројни су писци и песници који су својим стваралаштвом градили, неговали и усмеравали танане дечје душе.

Неуморни водичи кроз образовање и живот, учитељице 2 / 1, Ивана Живковић и Јасмина Димитријевић су 13. 12. на часу српског језика, у оквиру обраде домаће лектире, са ученицима читале и анализирале бесмртне песме неисцрпног поседника Фазона и фора – Љубивоја Ршумовића. Његове песме су ритмичне, пуне риме, згодних игара речима и кратких стихова. То су песме које су ученици лако заволели, у којима уживају, које радо уче напамет и радо певају, као што су то радили и њихови родитељи, баке и деке па и учитељице. Воли да пише о деци, њиховим згодама, љубавима и играма па се ученици лако проналазе и поистовећују са јунацима из његових песама.

Циљеви и задаци часа били су р азвијање љубави према матерњем језику, развијање читалачке радозналости, усменог изражавања, усвајање књижевних појмова: песма, осећање, стих, строфа као и неговање читалачког укуса што су ученици прихватили са заинтересованошћу и одобравањем.

Други део часа посвећен Љубивоју Ршумовићу, незаобилазном пратиоцу сваког детињстава, организован је и реализован у школској библиотеци где је приказана презентација о животу и раду аутентичног „бркатог великана“. Затим је уследила својеврсна провера савладаности - ученици су испричали зашто воле Љубивоја Ршумовића, по чему је препознатљив, које његове песме знају и шта је забавно у његовим песмама, где су показали приличну способност да самостално и убедљиво износе своја размишљања и ставове и схвате значај културе слушања саговорника.

Библиотекарке Милица Раденковић и Олга Јеринић су подсетиле ученике да је Љубивоје Ршумовић стиховима и телевизијским емисијама обележио детињство многих генерација и да је утицао на “мале људе” више него било који лик из бајке – баш зато што је стваран.

Како многе песме овог аутора имају и своју музичку композицију, ученици су показали шта су сазнали и научили на часовима српског језика од својих учитељица, па су заједно отпевали стихове бесмртних песама „Вуче, вуче бубо лења“, „Ишли смо у Африку“, „Ау што је школа згодна“, „Деца су украс света“, „Браћу не доносе роде“... Набрајању никад краја.

Дечји гласови обојени радошћу, допуњавани увек актуелним мелодијама и ритмовима,испунили су простор библиотеке, ходнике и очекивања учитељица и библиотекарки које су овај сусрет пажљиво и с љубављу припремале.

Циљ заједничког деловања учитељица и библиотекарки био је развијање љубави према књизи као и читалачких навика ученика, остваривање дубљег доживљавања песме, вежбе рецитовања, богаћење речника, чулног и поетског сензибилитета, развијање маште, емпатије и јачање самопоуздања.

 

Библиотекарке Милица Раденковић и Олга Јеринић

у сарадњи са учитељицама, водичима кроз знање и живот - Иваном Живковић и Јасмином Димитријевић

1 3 4 5 6 7 8 9