Основна школа "Свети Сава "

   

Изградња школе започета је 7. јула 1988. године,а грађена је средствима градског самодоприноса. Школа је основана 11. јула 1989. године и за директора школе у оснивању одлуком СО Крагујевац именован је Драгослав Милановић, наставник математике.
Школа је добила име од оснивача СО Крагујевац ,те је њен првобитан назив био "Наталија Кока Петровић". Назив школе је дат у знак признања и поштовања првоборца, заслуженог просветног радника, учитељице и дугогодишњег директора учитељске школе у Крагујевцу.

Под овим именом школа је била позната до школске 1990/91. године када је добила име првог српског просветитеља, које и данас поносно носи "Свети Сава".
Српски народ је, кроз своју веома дугу и богату историју, дао велики број значајних личности, а једна од најзначајнијих и најпознатијих је Растко Немањић-Свети Сава. Поставио је темеље на којима смо изграђивали и усавршавали нашу духовну, материјалну и политичку културу.

Монах, устројитељ манастирског жића и законоправила ,оснивач и први архиепископ Српске православне цркве, први просветитељ, народни учитељ и установитељ школа, први књижевник и покретач књижевног препорода, преводилац и беседник, правник , државник и дипломата, градитељ и оснивач првих болница код нас; Свети Сава је цео свој живот посветио свом народу,љубави и миру међу људима, правди и вери у Бога.
Истовремено истрајан,одлучан и непоколебљив у својим уверењима, дао је правду српском, верском, културном, научном и политичком животу. Верно служећи свом народу Свети Сава му је осветлио пут кроз векове.

Циљ изградње ове школе био је растерећење школе ,,Мирко Јовановић“ на Аеродрому,укидање треће смене и шестодневне радне недеље,што је и постигнуто. Школа обухвата ученике са територије МЗ Аеродром, Угљешница, Сушица, Виногради, Поскурице, Шљивовац и Доње Грбице.
Школска зграда завршена је почетком септембра 1989. године,тако да је настава у новом објекту почела да се изводи 4. септембра 1989. године. Школа је отворена у присуству великог броја званица,ученика,родитеља и наставника.

Настава је почела у објекту у коме је завршена само прва фаза,са 8 класичних учионица,са 4 припремне просторије,радионицом и кабинетом.У нову школу уписано је 28 одељења и то 24 одељења у матичној школи, а 4 издвојена одељења у Поскурицама и Грбицама. Током 1989. године у школи је било укупно 818 ученика,од тога у матичној школи 741,а у издвојеним 77 ученика. Наставу су изводили 11 професора и 11 наставника у предметној настави ; 12 наставника разредне наставе и 4 учитеља у разредној настави.У школи је било укупно запослено 49 људи.