Важно обавештење!!!

Обавештавају се родитељи да је Основна школа „Свети Сава“ у Крагујевцу почела са пријемом захтева за упис деце у први разред основне школе за школску 2023/2024. годину.

Захтев за упис у први разред родитељи могу преузети на сајту школе и попуњени послати на маил адресу upisprvakasvetisava@gmail.com

У први разред основне школе, уписују се деца рођена током 2016.године и деца рођена до 01. марта 2017 . године.

У први разред могу се уписати и деца која до 31.августа 2023. године пуне од 6 до 6,5 година, након провере спремности за упис у први разред.

Такође, обавештавају се родитељи да Oсновна школа „Свети Сава“ организује ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК за ученике првог и другог разреда.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на писмени захтев који родитељи подносе секретару школе, у складу са просторним могућностима школе.

Документа потребна за упис деце у први разре д:

1. Потврда о извршеној вакцинацији детета

2.Потврда о извршеном стоматолошком прегледу.

  3. Уверење о похађању припремног предшколског програма (доставља се по завршетку предшколског програма , када дечја установа изда уверење)

  Извод из матичне књиге рођених детета и пријаву пребивалишта детета прибавља школа преко сајта Е – УПИС.

  За све информације око уписа деце у први разред родитељи се мог у обратити секретару школе на телефон : 034/370-112.

  ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Јелена Стојановић Богдановић

   
   
 
 
   
   
         
       
Хвала Вам што сте одабрали баш Oсновну школу "Свети Сава" за своје дете!